ทำความรู้จัก กราฟ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากกว่าที่คิด

bar graph
กราฟคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในชีวิตประจำวัน

เพราะกราฟไม่ได้เป็นเรื่องยากเสมอไป

เมื่อพูดถึง “กราฟ” หลายคนคงรู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันที เพราะดูเข้าใจยาก อ่านไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง แต่ความจริงแล้วกราฟนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราเสมอ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทุก ๆ วัน จะเห็นได้ว่ามีรายงานการอัปเดตข้อมูลสถิติโควิด-19 ในประเทศไทย ของผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ที่รักษาหายแล้ว ผู้เสียชีวิต รวมทั้งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ข้อมูลเหล่านี้มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกราฟจึงเป็นตัวช่วยให้สามารถแสดงข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยกราฟมีหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่จะนำเสนอข้อมูลนั้น ๆ บทความนี้ขอชวนทุกคนมาเข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับกราฟ ที่จะสร้างประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวัน

กราฟในชีวิตประจำวัน

กราฟการเงิน
ใช้กราฟทำรายรับรายจ่าย เพื่อช่วยวางแผนเก็บออมเงิน

ดังที่เกริ่นไปบ้างแล้วว่ากราฟอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเสมอ แต่เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น นอกจากการยกตัวอย่างจากกราฟโควิด-19 ยังมีด้านต่าง ๆ ที่มักจะใช้กราฟในการย่อยข้อมูลให้ดูง่ายขึ้น เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข และอื่น ๆ โดยเฉพาะการใช้กราฟทำข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย ต้นทุน กำไร ซึ่งไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีเพียงบริษัทใหญ่เท่านั้นที่จะใช้ แต่ธุรกิจขนาดเล็กหรือร้านเล็ก ๆ ก็ใช้กราฟเช่นกัน รวมถึงตัวเราเองที่ใช้กราฟบันทึกรายรับรายจ่ายในทุก ๆ วัน เพื่อช่วยวางแผนเก็บออมเงินได้มากขึ้น เนื่องจากทราบว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้าง

กราฟ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

กราฟ (Graph) คือ การจำลองที่ใช้แทนค่าข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยใช้แผนภูมิต่าง ๆ เช่น จุด แท่ง เส้น ภาพ เป็นต้น ส่วนในทางคณิตศาสตร์ คือเซตของจุดที่เรียงกันตามที่สมการหรืออสมการกำหนด กราฟมีความสำคัญที่ช่วยการทำงานหรือการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอื่น ๆ ที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก สามารถจำลองให้เข้าใจง่าย มองเห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมด

รู้จักกราฟชนิดต่าง ๆ

กราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟวงกลม
กราฟมีหลายประเภท การรู้จักแต่ละกราฟ จะช่วยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้สามารถใช้กราฟได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรรู้จักกราฟแผนภูมิที่นิยมใช้ อาทิ

ภาษาภาพ หรือ Pictograph

เป็นการใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงปริมาณค่าข้อมูล โดยมีคำอธิบายกำกับ มีข้อดีที่อ่านง่าย ดึงดูดสายตา ใช้จัดกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่อย่างง่ายได้

กราฟเส้น

เป็นการใช้เส้นแทนค่าข้อมูล มักจะใช้กับข้อมูลที่มีระยะห่างเวลาเท่ากันและสม่ำเสมอ ง่ายต่อการเปรียบเทียบแนวโน้มของข้อมูลที่มีในแต่ละช่วงเวลา

แผนภูมิวงกลม

ใช้วงกลมแทนค่าชุดข้อมูลชุดหนึ่งเพื่อแสดงสัดส่วน โดยเป็นข้อมูลชุดเดียว มีค่าข้อมูลไม่เป็นค่าลบ เหมาะกับการใช้งานเพื่อความต้องการที่จะทราบแต่ละจุดของข้อมูลนั้นได้

แผนภูมิแท่ง

เป็นอีกหนึ่งกราฟที่ได้รับความนิยม ใช้แท่งแทนค่าข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ โดยมีชื่อแท่งและค่าที่ต้องการแสดงกำกับไว้

แผนภูมิโดนัท

เป็นกราฟที่มีความคล้ายกับแผนภูมิวงกลม แต่มีความแตกต่างกันที่ใช้เปรียบเทียบข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุด โดยแต่ละชุดข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน

แผนภูมิเรดาร์

ใช้เรดาร์เพื่อเปรียบเทียบแสดงถึงค่าสะสมของแต่ละชุดข้อมูล และมีเครื่องหมาย สี หรือจุด กำกับไว้

แผนภูมิพื้นผิว

เป็นกราฟที่เหมาะกับการใช้งานด้านภูมิศาสตร์ โดยนำชุดข้อมูลมารวมกันเพื่อเปรียบเทียบกันจำนวนสองชุด ใช้สีและลวดลายแทนค่าข้อมูลและบ่งชี้พื้นที่

ประโยชน์ของกราฟ

การนำกราฟมาใช้ในชีวิตประจำ ช่วยสร้างประโยชน์หลัก ๆ ดังนี้

  • ใช้เปรียบเทียบข้อมูล โดยอาจเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน หรือ ข้อมูลหลายชุด แสดงถึงความเท่ากัน-ไม่เท่ากัน ความมากกว่า-น้อยกว่า และการจัดกลุ่ม
  • ง่ายต่อการจัดการข้อมูลจำนวนมาก สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และอื่น ๆ
  • ใช้เพื่อดึงดูดสายตา เข้าใจง่าย การนำเสมอข้อมูลที่มีเป็นจำนวนมาก การใช้กราฟจะช่วยให้ผู้คนให้ความสนใจและเข้าใจมากกว่า

จะเห็นได้ว่ากราฟนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน สามารถนำไปย่อยให้เข้าใจง่าย เพื่อใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ในปัจจุบันการทำกราฟมีความง่ายมากขึ้น ด้วยโปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โน๊ตบุ๊ค เครื่องคิดเลข มือถือ ทำให้การจัดการข้อมูลแต่ละชุดเป็นไปตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบและการจับกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแค่ปัญหาใหญ่ ๆ เท่านั้น แต่ในชีวิตประจำยังสามารถใช้เพื่อจัดการปัญหาต่าง ๆ ของเราให้ง่ายขึ้นด้วย

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *